Archive for May, 2009

Angående att Lars Gustafsson röstar pirat

Thursday, May 28th, 2009

Efter att ha läst Lars Gustafssons utmärkta artikel i Expressen där han förklarar varför han röstar på Piratpartiet så blev jag lite nyfiken på vem han är. 75 år gammal, 75 publicerade böcker, intellektuell etc., och har jag inte en bok av honom i bokhyllan? Jodå, Familjefesten från 1975, ett antikvariatfynd från tiden då jag hade tid med sånt. Dessvärre minns jag inte om jag läst ut den, så för att få en snabb orientering frågade jag en granne som varit politiskt aktiv och som är jämnårig med Lars G. “Passar väl honom, höhö” sa den leende grannen. Ständigt oppositionell, utpräglat intellektuell och, enligt sig själv, något av det märkligaste som existerat var några andra omdömen. Kul att höra, tycker jag, särskilt som det var tydligt att Lars G ansågs vara värd en hel del respekt.

Samtalet med grannen gjorde att jag kände mig ung och oerfaren, det kändes bra. Fast jag ser fram emot när barnen kommer och undrar vem den där Birgersson är som kommer och uttalar sig så självsäkert om alla samhällsfrågor, och jag kan berätta om Fast Forward och problemet med att göra slut på tillräkligt mycket av investerarnas pengar.

Regeringen vill ge SCB rätt till personuppgifter från a-kassorna

Tuesday, May 12th, 2009

på övervakningsfronten är det dessvärre lite nytt: den utmärkta tidningen Riksdag och Departement rapporterar om att Regeringen vill att Statistiska Centralbyrån, SCB, skall få rätt att begära ut personuppgifter från a-kassorna. Självklart finns det ett gott syfte (bättre underlag för arbetsmarknadspolitiken), och man nöjer sig med avidentifierade uppgifter. Än så länge, alltså. Fackförbunden ser problem med att lämna känslig privat information till staten, vilket hedrar dem. LO undrar till exempel varför en ideell förening som a-kassan skall vara skyldiga att lämna ut uppgifter ur medlemsregistren.

Tanken på att staten skall få medlemsuppgifter från ideella föreningar känns helt barock, eller är det bara jag som tänker åsiktsregistrering? Jag undrar om det är de politiska partierna som står näst på tur när det gäller krav på statlig kontroll eller om de försöker smyga lite först. Kanske kommer en lag om att alla ideella pedofil- och barnporrföreningar skall lämna ut sina medlemsregister?

Någon som fortfarande tror att piratpartiet inte behövs?

Vykort till justitieministern

Monday, May 11th, 2009

Innan jul skickade jag ett vykort till Beatrice Ask på uppmaning av Opassande.se. Det är ju ett tag sedan nu, men jag blev påmind av Christoffer Fjellners och Anna Hedhs väljarflört igår på Agenda i SVT. Christoffer Fjellner är för IPRED-direktivet men vill inte säga vad han tycker om dess implementering i sverige (IPRED-lagen). Båda representerar de partier som gått längst i sin iver att införa ett kontrollsamhälle; deras försäkran att de värnar integriteten känns inte helt trovärdig.

För att få fram bilden på framsidan har jag använt piratbyråns bevismaskin för att fixa en en skärmdump som “bevisade” att Beatrice Ask hade fildelat något som hette “Med byxorna vid knäna i fildelningsdebatten”. Det syftade på en debatt i Agenda där Frida Johansson Metso på ett bildligt men uppenbart sätt drog ner byxorna på Beatrice Ask. Här följer mailkonversationen, jag inser att texterna inte är hundraprocentiga, men avstår i övrigt från ursäkter och låter eventuella läsare döma.

Se bilden och texten från vykortet genom att klicka på bilderna nedan:

Jag fick faktiskt svar från departementet. Döm själva:

Översänds enligt uppdrag:

– – – – –

Hej,

Tack för ditt vykort angående olaglig fildelning och genomförandet av det civilrättsliga sanktionsdirektivet (ibland även kallat IPRED). Jag och mina kollegor i regeringen har fått många vykort och mail om denna svåra fråga och lyssnat noga på olika argument som har förts fram i debatten. Det är uppenbart att frågan berör många.

Upphovsrätten är en del av den grundläggande rätten till egendom. Utgångspunkten är alltså att de som har skapat och deltagit i produktionen av musik, film, litteratur och annat upphovsrättsligt skyddat material äger resultatet av sitt arbete och har rätt att bestämma om, när och hur utnyttjande av deras verk och prestationer ska få ske. Det är därför sedan lång tid tillbaka olagligt att göra upphovsrättsligt skyddad film och musik etc. tillgänglig för allmänheten utan rättighetshavarnas samtycke, oavsett om det sker via ett fildelningsnätverk (s.k. uppladdning) eller på annat sätt. Sedan den 1 juli 2005 framgår tydligt av upphovsrättslagen att det också är olagligt att kopiera (ladda ned) sådant upphovsrättsligt skyddat material som någon olovligen har gjort tillgängligt. Dessa bestämmelser om vad som är tillåtet respektive förbjudet bygger på internationella överenskommelser och EG-direktiv.

Rätten för upphovsmän och artister m.fl. att bestämma om, när och hur utnyttjande av deras verk och prestationer ska få ske ger dem möjlighet att ta betalt för sitt arbete. När upphovsmän och artister m.fl. får betalt för sitt arbete stimuleras och ges förutsättningar för nytt skapande. Detta är i sin tur viktigt för tillväxt, sysselsättning och ett rikt kulturutbud. Upphovsrätten har därför stor betydelse för hela samhället.

De diskussioner som regeringen har haft under senare tid har alltså inte handlat om att ändra vad som är tillåtet eller förbjudet, utan om hur det civilrättsliga sanktionsdirektivet bör genomföras i Sverige för att åstadkomma ett bättre skydd för upphovsrätten på Internet. Detta är viktigt bl.a. för att skapa bättre förutsättningar för fortsatt utveckling av lagliga tjänster som är attraktiva för konsumenterna men samtidigt ger ersättning till de som skapar t.ex. film och musik. Att Sverige måste tillhandahålla ett effektivt skydd för upphovsrätten också på Internet följer dessutom av våra internationella åtaganden.

När vi utformat förslaget om att rättighetshavare ska kunna få tillgång till information om abonnenten bakom en viss IP-adress har vi särskilt tänkt på rättssäkerheten och på att få en balans mellan rättighetshavarens behov av att kunna skydda sina immateriella rättigheter och den enskildes integritet. Förslaget innehåller därför följande krav. Ett utlämnande av informationen ska bara få ske när en domstol har beslutat om detta. Ett sådant beslut får bara meddelas om rättighetshavaren presenterat tillräcklig bevisning (sannolika skäl) om att det har begåtts ett intrång med hjälp av den aktuella IP-adressen. Domstolen ska också göra en proportionalitetsbedömning och då väga rättighetshavarens behov av informationen mot andra intressen, bl.a. den enskildes integritet. Det finns också bestämmelser som begränsar hur rättighetshavaren får använda informationen. Dessutom ska Internetleverantören efter viss tid informera abonnenten om att information har lämnats ut. Sammantaget innebär detta att bestämmelserna blir väl avvägda och rättssäkra. Reglerna kommer, till skillnad från vad som annars brukar gälla i lagstiftning av detta slag, endast kunna tillämpas i fråga om intrång som har begåtts efter att lagändringarna trätt ikraft. Regeringen kommer dessutom att omedelbart påbörja en utvärdering av hur reglerna tillämpas. Utvärderingen ska bl.a. omfatta en uppföljning av om bestämmelserna i första hand används för att vidta åtgärder mot intrång som sker i stor omfattning.

Förslaget innebär inte att abonnenten automatiskt blir ansvarig för olagliga åtgärder, t.ex. olaglig fildelning, som någon annan gör med hjälp Internetuppkopplingen utan att abonnenten känner till det. Däremot kan abonnenten uppmärksammas på vad som pågår och ges en möjlighet att hindra fortsatta olagligheter. Om rättighetshavaren vill gå vidare och få skadestånd utdömt måste han väcka en skadeståndstalan mot abonnenten och i den rättegången bevisa att det är abonnenten som har orsakat honom skada.

Ytterligare information om det aktuella lagförslaget finns tillgänglig på www.regeringen.se/sb/d/11216/a/116861. Där finns också länkar till själva lagförslaget (propositionen) och till ett antal frågor och svar om förslaget.

Vänliga hälsningar

Beatrice Ask

Jag svarade i min tur följande, men därefter slutar konversationen:

Hej
Tack för svaret, jag uppskattar det verkligen, även när jag som i detta fall bara får mina farhågor besannade. Du skriver: “Däremot kan abonnenten uppmärksammas på vad som pågår och ges en möjlighet att hindra fortsatta olagligheter”. Detta betyder att om någon använt mitt öppna trådlösa nätverk för att fildela så kan det hända att jag får ett meddelande som i princip betyder att jag måste skydda mitt nätverk eller riskera åtal, det vill säga att öppna trådlösa nätverk i princip
blir olagliga. Det kan också hända (lagen utesluter det inte) att kronofogden knackar på dörren och beslagtar min dator innan jag fått meddelande från min ISP att de lämnat ut min adress till ett skivbolag. Därefter blir jag givetvis förklarad oskyldig, men det spelar ingen roll, skadan kommer då att vara skedd (utan dator blir ju kontakter med banker, försäkringskassa ock myndigheter nästan omöjliga). Återigen är det faktiska resultatet att öppna trådlösa nätverk i praktiken blir olagliga. Jag inbillar mig att detta inte är en önskad effekt.

Du skriver också:
“Rätten för upphovsmän och artister m.fl. att bestämma om, när och hur utnyttjande av deras verk och prestationer ska få ske ger dem möjlighet att ta betalt för sitt arbete. När upphovsmän och artister m.fl. får betalt för sitt arbete stimuleras och ges förutsättningar för nytt skapande. Detta är i sin tur viktigt för tillväxt, sysselsättning och ett rikt kulturutbud. Upphovsrätten har därför stor betydelse för hela samhället.”

Detta är helt irrelevant för resonemanget kring om skivbolagen skall få ta del av abonnentuppgifter för IP-adresser de misstänker för upphovsrättsbrott.

Med vänlig hälsning
Jeppelin

Eftersom jag inte vill att valda representanter i olika församlingar skall kompromissa med demokrati, yttrandefrihet och liknande så röstar jag på piratpartiet i valet till EU-parlamentet.

Vad hände egentligen med telekompaketet?

Thursday, May 7th, 2009

Snacka om total förvirring igår när omröstningarna vara klara. Jag lyssnade på studio ett som rapporterade direkt från Strasbourg, med ett enligt programledaren raskt omarbetat manus och företrädare för fem svenska partier vid mikrofonerna. Jag tror Gunnar Hökmark (m), Eva-Britt Svensson (v), Carl Schlyter (mp), inger Segelström (s) och Olle Scmidt (fp) var där. Alla var helt eniga om det huvudlösa i att stänga av folk från internet för att de anklagats för att ha fildelat, och alla verkade ha röstat på, alternativt förespråkade, en egen kombination av paket, tillägg och kompromisser, och de förklarade att de andra inget förstått.

Debatten var fantastiskt kul att höra. För en gångs skull debatterade svenska politker om en sakfråga de behärskar, utifrån sin ideologiska övertygelse och med respekt för varandras argument (även om, som sagt, de andra givetvis hade tokigt fel). Dessutom visade de på ett engagemang som kändes genom radion. Heja! Så kul har svensk politik inte varit på… inte varit.

Utan att vara så insatt har jag en teori om vad som hände. Bloggbävningen fick ledamöterna att rösta igenom 138:an och fälla paketet. 166:an verkade däremot falla för fel kompromiss, men nu går hela skiten till förlikning. Det gillar väl fransmännen, de vill nog hellre ha en ny kompromiss än något med fel tillägg. Kompromisser har de lyckats manipulera förut (fast det går nog inte lika lätt nästa gång), och dessutom fick de en tidslucka innan det kommer något från EU som går emot deras eländiga HADOPI-lag. Inte för att de skulle bry sig om sånt, dock