Angående förvirrade argument mot NATO

Man lyckades till slut få liv i mig efter att jag läst Stina Oscarsons skäl för att varna för NATO. Jag noterade då att hon missat en negativ aspekt på NATO-medlemskap (förutom det amerikanska oskicket att skriva ut uttalbara förkortningar med enbart versaler):

Världen är som en skolgård, fast utan rastvakter. Antingen är man stark, eller så måste man anpassa sig efter de starkas önskan för att inte riskera att få huvudet spolat i toaletten. Man kan också bli kompis med någon stark, men då till priset av att den så småningom också kan vilja spola ens huvud i toaletten, och att man hela tiden, inför alla ens beslut, måste ta den möjligheten i beaktande. Inga allianser med en starkare part är riskfria.

Så. Om man föredrar gedigna autokratiska traditioner, massiv korruption och en u-landslik råvarubaserad ekonomi skall man naturligtvis göra allt för att inte reta Putin eller provocera Ryssland, eller med andra ord: göra som Ryssland vill och bli deras bitch. Annars får det bli NATO, och ärligt talat blir det ingen ändring för oss, vi har alltid varit deras bitch.

När man läser Stina Oscarsons artikel är det lätt att råka avfärda alla hennes 15 punkter eftersom en del är så påtagligt galna, men punkterna 3,6, 7 och 8 är möjliga att bemöta lite kortfattat:

3. 200 år av fred beror inte på alliansfrihet utan på att vi antingen givit efter för övermakten (t.ex. permittenttågen) eller lierat oss med ena sidan (t.ex. kalla kriget).

6. Om vi inte kan gå med i NATO för att vi då blir ett hot mot Ryssland så är vi redan på god väg att bli Rysslands bitch.

7. NATOs medlemmar har bevisligen kunnat föra en självständig utrikespolitik. Enda tillfället vi skulle tvingas in i ett krig är om en NATO-medlem blir attackerad, och om det händer skulle vi ändå antingen tvingas in i kriget eller behöva acceptera ockupation.

8. NATO-medlemmen Norge har medlat i Israel-Palestinakonflikten. Det finns säkert fler exempel, men att få till ett avtal i en av världens mest infekterade konflikter kanske räcker?

Läs gärna, men se till att ha en hjärtstartare till hands.

Tags: ,

Comments are closed.