Posts Tagged ‘kontroll’

Regeringen vill ge SCB rätt till personuppgifter från a-kassorna

Tuesday, May 12th, 2009

på övervakningsfronten är det dessvärre lite nytt: den utmärkta tidningen Riksdag och Departement rapporterar om att Regeringen vill att Statistiska Centralbyrån, SCB, skall få rätt att begära ut personuppgifter från a-kassorna. Självklart finns det ett gott syfte (bättre underlag för arbetsmarknadspolitiken), och man nöjer sig med avidentifierade uppgifter. Än så länge, alltså. Fackförbunden ser problem med att lämna känslig privat information till staten, vilket hedrar dem. LO undrar till exempel varför en ideell förening som a-kassan skall vara skyldiga att lämna ut uppgifter ur medlemsregistren.

Tanken på att staten skall få medlemsuppgifter från ideella föreningar känns helt barock, eller är det bara jag som tänker åsiktsregistrering? Jag undrar om det är de politiska partierna som står näst på tur när det gäller krav på statlig kontroll eller om de försöker smyga lite först. Kanske kommer en lag om att alla ideella pedofil- och barnporrföreningar skall lämna ut sina medlemsregister?

Någon som fortfarande tror att piratpartiet inte behövs?